Ouders, leerkrachten en bewoners denken na over verkeersveiligere schoolomgeving ’t Egeltje

Gepubliceerd op  vrijdag 10 november 2023 om 9.32 uur

Tijdens een eerste participatieavond kwamen 25 ouders, buurtbewoners en schoolmedewerkers samen om na te denken over een verkeersveiligere schoolomgeving rond GO! Basisschool ’t Egeltje in Achterbos. Conclusie: er is vraag naar een oplossing voor de drukte in het ‘bomenstraatje’ – het smalle stukje Beukebosstraat –, aanpassen van de rijrichting rond de school en de snelheid van het autoverkeer op Achterbos ter hoogte van de school. De input van de avond wordt samen met een verkeerskundige screening en bevragingen bij ouders en leerlingen bekeken.

Het gemeentebestuur werkt samen met een studiebureau en de school voorstellen uit om de schoolomgeving veiliger te maken. Dit past in de ambitie van het gemeentebestuur om alle 25 schoolomgevingen aan te pakken op vlak van verkeersveiligheid.

Naast de input uit de avond, verzamelen we ook informatie uit:

  • verkeerskundige screening van de schoolomgeving door het studiebureau en de verkeersdienst,
  • online bevraging ‘Hoe verplaatst mijn kind zich naar school?’ bij alle ouders van de school,
  • analyse van het begin en einde van een schooldag,
  • klasbevraging uit het 5de en 6de leerjaar.

Volgende stappen

Nadat de verkeersdienst alle informatie verwerkt heeft, zorgen we voor:
 

  • De presentatie en toelichting van de resultaten en uitgewerkte voorstellen aan ouders, schoolteam en de buurt. We lichten de timing van de voorstellen toe én bespreken wie welke rol kan opnemen. Aanpassingen aan de infrastructuur van de schoolomgeving zijn voor het gemeentebestuur, mogelijk kan ook de school zelf bepaalde maatregelen nemen.

  • Het invoeren van maatregelen, al dan niet met proefopstelling. Een eventuele proefopstelling plaatsen we tegen het begin van het volgend schooljaar. Deze zal minstens één schooljaar blijven staan. Nadien volgt een evaluatie en beslissen we om de proefopstelling al dan niet aan te passen of te bestendigen.

Project verkeersveilige schoolomgevingen

Dat je kind veilig van en naar school kan, vormt één van de grootste bekommernissen van ouders. Onze gemeente telt maar liefst 25 schoolomgevingen, zowel van kleuterscholen, lagere scholen als scholen voor secundair onderwijs. Iedere schoolomgeving is uniek. Het verbeteren van de veiligheid rond onze scholen vraagt dan ook maatwerk. Het gemeentebestuur pakt dit systematisch en participatief aan, telkens volgens hetzelfde draaiboek. Elk traject verloopt in verschillende stappen en neemt een volledig schooljaar in beslag. Ieder schooljaar komen 3 andere scholen aan de beurt. Dit schooljaar nemen we GO! Basisschool ’t Egeltje (Achterbos), vrije basisschool Wezel en gemeentelijke basisschool Mozawiek (Ezaart) onder de loep.

Gezonde gemeente

Met deze actie benadrukken we het label van Gezonde Gemeente dat we al sinds 2014 fier in ons bezit hebben. We streven ernaar om een omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur