St.-Pieterstoren met logo's

Beiaardcomité Mol

Het doel van de vereniging luidt: meewerken aan en bevorderen van de culturele en toeristische ontwikkeling van de Kempen, met alle daartoe geschikte middelen. De vereniging mag daartoe alle roerende en onroerende goederen bezitten en gebruiken, hetzij in (vrucht-)gebruik, hetzij in eigendom, die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel. Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen.

Leden van het huidig beiaardcomit√© zijn:

  • Bart Lodewijckx, voorzitter
  • Wim Vanden Broeck, ondervoorzitter
  • Jerom Boons, secretaris
  • Herman Valgaeren, schatbewaarder.
  • Nele Van Assche 
  • Jan Coenen

Uiteraard maakt ook onze beiaardier, Carl Van Eyndhoven deel uit van het bestuur.

 • Intussen lanceerden we via Facebook een pagina van de Molse beiaard. Hier vind je meer informatie √©n live streamings van de beiaardbespelingen!

Contact

Edmond Van Hoofstraat 9/201 , 2400 Mol
Tel.
014312677
herman.valgaeren@skynet.be
Website
www.gemeentemol.be/beiaardcomite

schatbewaarder

Herman Valgaeren

Edmond Van Hoofstraat 9 , 2400 Mol
Tel.
014312677
GSM
0496534575
herman.valgaeren@skynet.be

Bijlagen