KMDR

Koninklijke Maatschappij De Rozenband vzw

De Mol-Centrum Rozenberg Lichtstoet is een organisatie van de Koninklijke Maatschappij De Rozenband v.z.w., het overkoepelende bestuursorgaan van 20 autonome groeperingen die jaarlijks met lichtwagens aan de stoet deelnemen. Opmerkelijk hierbij is dat de lichtstoet een realisatie is van één enkele wijk uit het centrum van Mol.

Geschiedenis:
De Koninklijke Maatschappij De Rozenband vzw is de opvolger van "De Schepersvrienden". 

Op zaterdag 26 September 1885 werd op de Rozenberg de plaatselijke kermis voor het eerst met een fakkeloptocht opgefleurd. Inrichters waren de leden van de plaatselijke vereniging "De Schepersvrienden".

De Schepersvrienden stonden onder de bezielende leiding van hun stichter en voorzitter (De Scheper) Peter Ludovicus Van Dingenen, geboren op 30 november 1855 als onwettige zoon van Maria Anna Van Dingenen, wonende op de Rozenberg 71 en stoker in de spinnerij. Ze hadden hun stamkroeg  in “t Bergsken”op de Rozenberg (hoek Bergstraat-Rozenberg). Vanuit het “Bergsken” trokken de Schepersvrienden met fakkels en enkele enthousiaste muzikanten over de Rozenberg. Rozenberg Lichtstoet was geboren.

Vanaf 1892 kregen de Schepersvrienden voor de organisatie van Kermis en stoet hulp van de koorafdeling van Jacht Sint Hubert (zelf ontstaan in 1835), handboogmaatschappij “De Vossepijp” en veloclub “De Rozelaer. Na een ernstige malaise in de organisatie van de stoet werd in 1913 De Rozenband opgericht, het overkoepelende orgaan dat samen met De Schepersvrienden en de verenigde herbergiers stoet en kermis zou inrichten.

Na de eerste wereldoorlog werd in 1919 de stoet uitgebreid tot een deel van Ginderbuiten (tot aan de kleine Majoor) met vertrek en aankomst aan het klooster (de “nonnenschool”) op De Rozenberg.

In 1929 organiseerde het feestcomité “over den bareel” een eigen kermis en in 1930 organiseerden ze een eigen lichtstoet. De Lichtstoet van Ginderbuiten was geboren.

In 1934 was er een verzoening en werd terug eenmalig 1 stoet georganiseerd. Na de 2e wereldoorlog meer bepaald in 1949 deed het “Komiteit Ginderbuiten Vooruit” een aanvraag tot aansluiting bij Rozenberg Lichtstoet. Op een algemene vergadering van de Rozenband werd deze aanvraag door de leden verworpen.  De breuk was definitief en in 1950 werden ook definitief de kermissen gesplitst.

Donderdag 28 juni 2012 kregen de 2 Molse lichtstoeten van Minister van Cultuur Joke Schauvliege het bericht dat ze zijn opgenomen op de Vlaamse Inventaris voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. De lichtstoeten dienden samen een dossier in, met steun van LECA, het Molse gemeentebestuur en k.ERF. Aan de erkenning hangt geen subsidie vast.

In het dossier beloven de lichtstoeten er alles aan te doen om de traditie te borgen voor de toekomst. Concrete acties die het volgende jaar zullen worden uitgevoerd zijn:

  • Meer samenwerken (rond organisatie, communicatie, gezamenlijke ticketverkoop...)
  • Centraliseren van het archief van Ginderbuiten + verder verzamelen archiefstukken
    beide lichtstoeten (i.s.m. het Molse archief en Kamer voor Heemkunde)
  • Acties gericht op scholen en jeugd verder uitwerken

Om de erkenning te behouden zullen de lichtstoeten ieder jaar een verslag moeten indienen. Maar de belangrijkste actie is meteen ook de oudste: ervoor zorgen dat er ieder jaar twee schitterende lichtstoeten door de Molse straten trekken.

Contact

Rozenberg 71 , 2400 Mol
Tel.
+32486438987
rozenberg.lichtstoet@online.be
Website
www.rozenberglichtstoet.be

Voorzitter

Stefan Weckx

Rozenberg 71 , 2400 Mol
GSM
+32486438987
rozenberg.lichtstoet@online.be

Bijlagen