Verbroedering voor Vaderlandslievende Groeperingen (VVG) - Mol

Doelstellingen

De verbroedering groepeert de vaderlandslievende verenigingen van Mol om de nagedachtenis van de slachtoffers van beide wereldoorlogen in ere te houden. VVG vindt het haar plicht om deze herinnering door te geven aan de volgende generaties. De vereniging houdt er een goede samenwerking met Gemeente Mol, naburige gemeentes en erfgoedorganisaties op na.

Activiteiten

Jaarlijks staan vier herdenkingsplechtigheden op de kalender:

Op 8 mei wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht en ook de verjaardag van de bevrijding van de Kampen. Op 21 juli wordt de Nationale Feestdag gevierd en rond 13 september herdenken we de Bevrijding van Mol, 1944. We brengen een groet aan de graven van de geallieerde gesneuvelden in Mol en leggen dankbaar bloemen neer.

Op 11 november is er een eucharistieviering ter nagedachtenis van de slachtoffers van Wereldoorlog 1 waarna de monumenten worden bezocht. Daarna volgt een academische zitting waarbij verhalen en getuigenissen worden gedeeld.

Lid worden

VVG telt bijna 200 leden. Leden ontvangen 3 keer per jaar de nieuwsbrief en worden persoonlijk uitgenodigd voor alle activiteiten, men ontvangt tevens korting op nieuwe VVG-publicaties. Lidmaatschap kost €10, €15 per koppel.