Kemp vzw

Vzw Kemp streeft naar behoud en herstel van de soortenrijkdom van planten en dieren. Vzw Kemp helpt zo een kwalitatieve leefomgeving te creëren voor de huidige en toekomstige generaties.

Vzw Kemp is een nomadisch dienstverlenend landbouwbedrijf. Met oog voor onze cultuur en geschiedenis en met inschakeling van kansengroepen draagt Kemp bij tot een ecologisch en toeristisch waardevolle streek.

Naast het behoud van onroerend erfgoed, legt KEMP ook de focus op levend erfgoed.  Een belangrijk doel van de vzw is het in stand houden en promoten van het zeldzame

Het kempens heideschaap dat hier vroeger in groten getale voorkwam was de motor van de landbouw en de lakennijverheid tot in de vorige eeuw. Tegenwoordig wordt het ras terug ingeschakeld voor natuurbeheer.   

KEMP zorgt met haar schapenbegrazing voor een ecologisch verantwoorde manier van landschapsbeheer. 

Dankzij haar kudde en de expertise van haar herders, is KEMP uitgegroeid tot een toonaangevende vereniging die zowel het Kempens schaap als het landschap waarin ze van oudsher thuishoort, in stand houdt.  

Het maatschappelijk engagement van KEMP uit zich o.a. in het aanbieden van sociale tewerkstelling (werkstraf, art. 60, IBO,…). 

Scholen kunnen met de kinderen een bezoek brengen aan een herder met zijn kudde of hun leerlingen stage laten lopen.

Daarnaast zijn er elk jaar verschillende evenementen om een ruim publiek kennis te laten maken met KEMP vzw en zijn werking.

Contact

Kolkstraat 57 , 2400 Mol
info@kempvzw.be
Website
www.kempvzw.be