Zorgwonen

Wat?

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande woning zodat maximaal 2 personen kunnen inwonen:

 • waarvan ten minste 1 persoon 65 jaar of ouder is
  of
 • waarvan ten minste 1 persoon hulpbehoevend is.

De zorgbehoevende(n) en de zorgverstrekker(s) worden op hetzelfde adres ingeschreven, maar onder een apart zorgstatuut (aparte gezinnen). De bewoners worden dan niet als één gezin beschouwd en de inkomens blijven gescheiden.

Belangrijk: bij zorgwonen kennen we geen bijkomend huis- of busnummer toe.

Voor wie?

Onze inwoners

Voorwaarden?

Voorwaarden voor de woning

 • Zorgwonen kan:
  • binnen het bestaande bouwvolume van een hoofdzakelijk vergunde woning
   of
  • in een bestaand, hoofdzakelijk vergund vrijstaand bijgebouw bij een woning
   of
  • in een tijdelijke verplaatsbare constructie
 • De gehele woning, of de grond waarop die ondergeschikte wooneenheid tijdelijk wordt geplaatst, is eigendom (of ten minste de blote eigendom) van de zorgverstrekker of de zorgbehoevende
 • Als het om een huurwoning gaat, moet de eigenaar van de woning op de hoogte zijn en goedkeuring geven

Voorwaarden voor de zorgbehoevende(n)

In de zorgwoning mogen maximum 2 personen wonen, waarvan ten minste 1 persoon 65 jaar of ouder of hulpbehoevend is. Met hulpbehoevend bedoelen we het volgende:

 • personen met een handicap
 • personen die in aanmerking komen voor een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood of een basisondersteuningsbudget
 • personen die hulp nodig hebben om zelfstandig te wonen

Hoe?

 1. Neem contact op met de bevolkingsdienst. We bekijken of de zorgbehoevende voldoet aan de voorwaarden. Je toont de hulpbehoevendheid aan met een attest (bijvoorbeeld een attest van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, een attest van inschrijving bij het Vlaams agentschap voor Personen met een Handicap, een bewijs van tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering,…).
 2. Na positief advies van de bevolkingsdienst, neem je contact op met de dienst ruimtelijke ordening. Zij bekijken of de woning voldoet aan de fysieke vereisten om een zorgwoning in te richten en welke aanvraag daarvoor moet gebeuren.

Er zijn 3 situaties waarbij je de zorgwoning kan creëren via een eenvoudige melding. Per situatie zijn er bepaalde voorwaarden. Voldoe je aan alle voorwaarden, dan volstaat die melding.

Zodra je aan 1 voorwaarde niet voldoet, is een omgevingsvergunning vereist.

Hoe verder?

Als de zorgsituatie eindigt, doe je opnieuw een melding via het omgevingsloket.

Adres
't Getouw Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten