Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Vraag online je zorgbudget aan

Wat?

Een tegemoetkoming van maximaal 683 euro per maand voor personen met een beperking van 65 jaar of ouder mét

 • vermindering van de zelfredzaamheid én
 • beperkt inkomen

Voor wie?

Personen met een beperking van 65 jaar of ouder mét een vermindering van de zelfredzaamheid én met een beperkt inkomen.

Voorwaarden?

 • Je moeilijkheden of beperkingen in het dagelijkse leven, ten  gevolge van ziekte of handicap, hebben een zware impact op je dagelijks leven (je zelfredzaamheid)
 • Jouw inkomsten en die van je partner mogen een bepaalde grens niet overschrijden. We houden rekening met onder andere het pensioen, het kadastrale inkomen, de roerende kapitalen, verkopen en erfenissen van de laatste 10 jaar,...

Prijs?

Hoeveel het zorgbudget bedraagt is afhankelijk van je inkomen en je zorgzwaarte.

Hoe?

Vraag online je zorgbudget aan

Lukt het niet? Dan ben je welkom op de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of bij het welzijnsonthaal.

Wat breng je mee naar je afspraak?

 • Identiteitskaart
 • Naam en voornaam (huis)arts
 • Bankrekeningnummer

We meten je zorgnood tijdens de aanvraag aan de hand van een vragenlijst. We toetsen onder andere worden af welke mogelijkheid je hebt om:

 • je te verplaatsen
 • je voeding te nuttigen of te bereiden
 • in te staan voor persoonlijke hygiëne en zich te kleden
 • je woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten
 • te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en het gevaar te kunnen vermijden
 • te communiceren en sociaal contact te leggen.
Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur
Afspraak: 13.30 tot 16 uur & 16.30 tot 19 uur