Woonuitbreidingsgebieden

Wat?

De atlas van de woonuitbreidingsgebieden geeft alle woonuitbreidingsgebieden aan die in onze gemeente gelegen zijn. Vanuit een doordachte ruimtelijke visie wordt nagegaan of deze gebieden beleidsmatig en planologisch kunnen worden ontwikkeld.

De atlas houdt ook rekening met de opties van andere bestaande plannen (verkavelingen, BPA’s, Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan,…)

Hoe?

Bekijk online de atlas woonuitbreidingsgebieden

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten