Woonkwaliteit

Wat?

Iedereen die een woning, appartementen, studio’s, … wil bouwen, verbouwen of uitbreiden in de gemeente moet rekening houden met de voorwaarden rond woonkwaliteit. Deze staan vermeld in een stedenbouwkundige verordening.

Er gelden normen voor onder andere oppervlaktes en hoogtes van woonvertrekken, oppervlaktes van buitenruimtes en lichtinval in de woongelegenheden.

Voor wie?

Voor iedereen die een woning, appartementen, studio’s, … wil bouwen, verbouwen of uitbreiden in de gemeente met uitzondering van sociale huisvestingsmaatschappijen.

De verordening is niet van toepassing voor:

  • hotel- of pensionkamers
  • kamers, slaapzalen of cellen die deel uitmaken van gebouwen die worden aangewend als collectieve verblijfplaats zoals de tehuizen voor bejaarden, de verpleeginrichtingen, de kazernes, de internaten, de kloosters, de opvangcentra, de gevangenissen.
  • erkende assistentiewoningen conform de artikelen 33-36 van het woonzorgdecreet

Aanvragen voor woningen die beschermd zijn als monument, stads- of dorpsgezicht of opgenomen zijn in de inventaris bouwkundig erfgoed worden vrijgesteld van artikel 5 en 6 van de verordening als de historische structuur van de woning niet strookt met de bepalingen uit de verordening.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten