Wilsverklaring euthanasie

Download verklaring euthanasie

Maak afspraak

Wat?

Met een wilsverklaring euthanasie kan je vragen dat er euthanasie wordt toegepast als je op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest (coma).

Opgelet!

  • Wilsverklaringen inzake euthanasie opgesteld vóór 2 april 2020, zijn maar 5 jaar geldig vanaf de datum dat je ze ondertekend hebt.
  • Heb je jouw verklaring na 2 april 2020 opgesteld, dan is deze onbeperkt geldig.

Voor wie?

Onze meerderjarige inwoners

Prijs?

Gratis.

Hoe?

  1. Je vult de verklaring in. Je kan het formulier:
  2. Breng mee naar je afspraak:
    • Identiteitskaart
    • Ingevulde formulieren: gedateerd en ondertekend door de aanvrager, getuigen en eventuele vertrouwenspersonen

Hoe verder?

Het origineel ingevuld formulier krijg je terug mee om zelf te bewaren.

Na de registratie van je wilsverklaring in de databank van de FOD Volksgezondheid, ontvang je een bewijs van de registratie.

Artsen hebben toegang tot de databank en kunnen controleren of jij een verklaring hebt afgelegd.

Bijlagen

Adres
't Getouw Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur