Naar inhoud
Gemeente Mol

Ouders en leerlingen wegwijs maken in leer-en studietrajecten

Wat?

Veel mensen hebben geen besef van de perspectieven die onderwijs hen kan bieden.  Het lokale onderwijsaanbod blijkt vaak onbekend te zijn en voor velen is het vaak moeilijk om daaruit het meest geschikte traject te kiezen.

Vooral netneutrale informatie over het onderwijsaanbod en een neutrale gids in de wirwar van onderwijs-en opleidingspakketten en –niveaus zijn belangrijke schakels.

Schoolmoeheid kan te wijten zijn aan ondoordacht kiezen en dat niet alleen bij allochtone leerlingen. Verder zou er ook voor jongeren met minder bagage maar met voldoende capaciteiten de mogelijkheid moeten bestaan om via coaching een gepaste opleiding te volgen.

Voor wie?

  • Ouders van schoolgaande kinderen
  • Jongeren
  • Volwassenen