Wat bij schuilen of evacuatie?

 • Volg de aanwijzingen van hulpverleners.
 • Vermijd onnodige telefoons.
 • Laat je  kinderen op school, jeugdvereniging, sportvereniging, …

Bij schuilen

 • Sluit ramen, roosters en deuren
 • Schakel het ventilatiesysteem in je woning uit
 • Bied voorbijgangers een schuilplaats.
 • Luister naar radio en tv.

Bij evacuatie

 • Neem geld, identiteitspapieren, verzekeringspapieren. medicijnen, kleding en toiletspullen mee.
 • Neem indien nodig babyvoeding mee.
 • Sluit gas, licht en water af.
 • Sluit ramen, roosters en deuren.
 • Controleer of je  buren weten dat er een evacuatie plaatsvindt.
 • Neem zoveel mogelijk anderen mee.
 • Volg de route die de politie aangeeft.
 • Ga naar het opvangcentrum dat de politie meedeelt of ga naar familie of vrienden buiten het rampgebied. Laat de overheid weten waar je verblijft zodat zij je kunnen contacteren over de verdere evolutie van de situatie.

Breng je familieleden en kennissen op de hoogte van je verblijfplaats. Zo voorkom je ongerustheid. Informeer ook thuiszorg of andere zorg over je afwezigheid (als dit nodig is) tijdens de evacuatie.

Voor kinderen die op school en op de crèche zijn, wordt speciaal vervoer geregeld. De leerkrachten en opvoeders zorgen voor je kinderen en laten je weten  waar je  kinderen naartoe zijn gebracht.

Er zijn speciale voorzorgsmaatregelen getroffen voor hulpbehoevenden, bejaarden voor mensen die in groepen samen zijn. De leiding van de instelling geven in dit geval de nodige instructies.

Verzamelen aan het verzamelpunt

Inwoners die niet met eigen vervoermiddelen kunnen evacueren, moeten naar de verzamelplaats gaan. De gemeente is verdeeld in verschillende evacuatiezones elk met een duidelijk omschreven verzamelplaats. Bij bevel tot evacuatie moet je naar deze plaats gaan. Je wordt met de bus naar een opvangcentrum gebracht.

Naar welk verzamelpunt moet je je begeven?

Terugkeer naar huis

 • Keer pas terug wanneer de politie je hiervoor de toelating heeft gegeven.
 • Volg de route die door de politie wordt aangegeven.

Aandachtspunten 

 • Zorg voor een radio op batterijen.
 • Vermijd onnodige telefoons.
 • Controleer of je  buren geen hulp nodig hebben.
 • Maak voorafgaandelijk afspraken met de buren (vooral hulpbehoevenden, bejaarden).
 • Indien je niet thuis bent, ga niet naar het rampgebied.
 • Laat je  kinderen op school, jeugdbeweging, sportvereniging, .. Ze worden daar goed opgevangen.

Als je getuige bent van een ramp bel het hulpcentrum 112.  Wat moet je vermelden?

 • Vermeld het juiste adres van de plaats waar de ramp zich voordoet.
 • Geef de juiste informatie over de ramp (soort ramp).
 • Probeer de omvang van de ramp te omschrijven, probeer het aantal slachtoffers in te schatten
 • Beantwoord de vragen op een duidelijke manier

Alle gesprekken die bij de alarmcentrale binnenkomen, worden opgenomen om ze terug te kunnen beluisteren. De centrale registreert het meldnummer. Zo kunnen ze de melder terugbellen voor meer informatie. Dit dient ook om misbruik tegen te gaan.

Bijlagen

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur