VVG Mol

De verbroedering groepeert de vaderlandslievende verenigingen van Mol om de nagedachtenis van de slachtoffers van beide wereldoorlogen in ere te houden. VVG vindt het haar plicht om deze herinnering door te geven aan de volgende generaties. De vereniging  behartigt ook de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten bonden en coördineert de werkzaamheden. Het behoud van de verworven rechten gebeurt in goede relatie met de gemeentelijke, provinciale en nationale overheden.   

Tot 1975 waren er in Mol, los van mekaar, een aantal vaderlandslievende verenigingen actief:  de Nationale Strijdersbond (NSB), de Nationale Vereniging van Oud Krijgsgevangenen (NVOK), de Nationale Vereniging van Weggevoerden en Werkweigeraars (NVWW), de Nationale Vereniging van Invaliden (NVI), en de Politieke Gevangenen (PG). Ook NSB Wezel hoorde daarbij.  Het was de verdienste van wijlen August Libotton (tevens nationaal voorzitter NSB) deze verenigingen samen te brengen onder de noemer Verbroedering  Vaderlandslievende Groeperingen (VVG).