Voorschot achterstallig loon of sociale uitkering

Voor het eerst of dringende hulpvraag? Kom langs tijdens openingsuren

Bestaande cliënt? Bel 014 27 24 00 voor afspraak met je maatschappelijk werker

Wat?

De sociale dienst kan je een voorschot betalen op je loon of sociale uitkering (bijvoorbeeld: kinderbijslag, ziekte-uitkering, pensioen, werkloosheids- en invaliditeitsuitkering) als dit niet op tijd kan uitbetaald worden. De reden hiervoor kan zijn dat je pas een aanvraag gedaan hebt en dat je dossier nog niet in orde is.

Voor wie?

Onze inwoners

Voorwaarden?

  • Je bent inwoner (het is niet verplicht ingeschreven te zijn in de gemeente).
  • Je moet een bewijs leveren van de aanvraag van de uitkering of loon waarvoor je een voorschot vraagt.
  • Je gezinsinkomen ligt onder de grensbedragen van het leefloon.
  • Het moet gaan om achterstallen en kan nooit met terugwerkende kracht worden uitgekeerd.

Hoe?

Bij de sociale dienst

Hoe verder?

  1. Na ontvangst van de aanvraag doet de maatschappelijk werker een sociaal en financieel onderzoek. We kijken na op welke inkomsten je recht hebt en waar het dossier vastloopt.
  2. De maatschappelijk werker maakt een sociaal verslag op en legt de vraag voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn. Eventueel kan er al een dringende steun meegegeven worden als leefgeld.
  3. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt binnen de 30 dagen na de aanvraag een beslissing.
  4. De uitbetaling volgt dan zo snel mogelijk.
  5. Als je uitkering in orde is gekomen, betaal je het eventueel gegeven voorschot terug. Dit kan rechtstreeks via de uitbetalingsinstantie of door de aanvrager zelf.
  6. Je kan in beroep gaan bij een negatieve beslissing.

contact

Sociale dienst

Kom je voor het eerst of heb je een dringende hulpvraag? Kom dan langs tijdens de openingsuren. Ben je een bestaande cliënt? Bel dan voor een afspraak met je maatschappelijk werker.

Openingsuren Sociale dienst
Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur