Voorschot achterstallig loon of sociale uitkering

Voor het eerst of dringende hulpvraag? Kom langs tijdens openingsuren

Bestaande cliënt? Bel 014 27 24 00 voor afspraak met je maatschappelijk werker

Wat?

De sociale dienst kan je een voorschot betalen op je loon of sociale uitkering (bijvoorbeeld: kinderbijslag, ziekte-uitkering, pensioen, werkloosheids- en invaliditeitsuitkering) als dit niet op tijd kan uitbetaald worden. De reden hiervoor kan zijn dat je pas een aanvraag gedaan hebt en dat je dossier nog niet in orde is.

Voor wie?

Onze inwoners

Voorwaarden?

  • Je bent inwoner (het is niet verplicht ingeschreven te zijn in de gemeente).
  • Je moet een bewijs leveren van de aanvraag van de uitkering of loon waarvoor je een voorschot vraagt.
  • Je gezinsinkomen ligt onder de grensbedragen van het leefloon.
  • Het moet gaan om achterstallen en kan nooit met terugwerkende kracht worden uitgekeerd.

Hoe?

Bij het welzijnsonthaal

Hoe verder?

  1. Na ontvangst van de aanvraag doet de maatschappelijk werker een sociaal en financieel onderzoek. We kijken na op welke inkomsten je recht hebt en waar het dossier vastloopt.
  2. De maatschappelijk werker maakt een sociaal verslag op en legt de vraag voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn. Eventueel kan er al een dringende steun meegegeven worden als leefgeld.
  3. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt binnen de 30 dagen na de aanvraag een beslissing.
  4. De uitbetaling volgt dan zo snel mogelijk.
  5. Als je uitkering in orde is gekomen, betaal je het eventueel gegeven voorschot terug. Dit kan rechtstreeks via de uitbetalingsinstantie of door de aanvrager zelf.
  6. Je kan in beroep gaan bij een negatieve beslissing.
Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Welkom zonder afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten