Sociaal tarief openbaar vervoer

Wat?

Als je een laag inkomen hebt of je in een sociaal kwetsbare situatie bevindt, kan je recht hebben op een sociaal tarief bij het openbaar vervoer zoals de bus, tram en trein.  

Voor wie?

Onze inwoners

Voorwaarden?

De Lijn, Omnipas 65-plussers

  • 65+ of ouder zijn
  • 1 jaar onbeperkt reizen op de bussen en trams van De Lijn aan een voordeeltarief (december 2022: 56 euro/jaar)

Meer info De Lijn  

De Lijn, Buzzy Pazz of Omnipas, personen met een beperking  

  • Je bent ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of
  • Je ontvangt een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid  of
  • Je ontvangt een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood [Knop]  (naar de eigen productfiche) of
  • Je bent gerechtigd op bijzondere tewerkstellingsondersteunde maatregelen (BTOM) door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
  • Je gratis abonnement wordt op een MOBIB-kaart geplaatst (december 2022: administratiekost van 5 euro).

Meer info De Lijn

NMBS, Senior Ticket, 65-plussers

  • Heen- en terugreis op dezelfde dag vanaf 9 uur voor een vaste prijs.

Meer info NMBS

NMBS, verhoogde tegemoetkoming

  • Je reist aan de helft van de prijs.

Meer info NMBS

Nationale verminderingskaart gemeenschappelijk vervoer voor blinden

  • Voor personen die getroffen zijn door een blijvende ongeschiktheid van minstens 90 procent wegens een oogaandoening.

Vraag online je kaart aan bij de FOD sociale zekerheid via het contactformulier.

Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten