Naar inhoud
Gemeente Mol

Kinderopvang voor en na de schooltijd

Wat?

Opvang voor kinderen voor en na de schooluren.

  • Vanaf 7 uur tot aan het begin van de schooltijd
  • Vanaf het einde van de schooltijd tot 18.30 uur.
  • Woensdagnamiddag tot 13 uur.

De kinderen worden opgevangen in 9 verschillende kinderclubs, naargelang de school waar de kinderen ingeschreven zijn.

Er wordt vervoer voorzien tussen de kinderclub en de school.

Voor wie?

  • Kinderen die in het kleuter - of lager onderwijs naar school gaan
  • Kinderen die niet naar  een  Molse school gaan, kunnen gebruik maken van de voor – en naschoolse opvang, indien ze zelf voor vervoer zorgen.

Kostprijs?

0,80 euro per begonnen half uur.

Vermindering

  • vanaf tweede kind (samen aanwezig): 25 procent
  • sociaal tarief mogelijk: 50 procent