Volmacht geven

Download volmachtformulier

Download attest van tijdelijk verblijf in het buitenland

Download attest van de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger

Als je zelf niet kan gaan stemmen op 13 oktober 2024 kan je je stem uitbrengen via volmacht.

Wat betekent dit?

Je kan je stem laten uitbrengen door iemand anders die je volmacht geeft om dit te doen. Deze persoon moet zelf stemgerechtigd zijn en kan maar van 1 persoon een volmacht krijgen.

Wanneer kan je volmacht geven?

Je kan volmacht geven als je niet kan gaan stemmen voor één van volgende redenen:

 1. Medische reden
 2. Beroeps- of dienstreden in het buitenland (jezelf of als gezinslid)
 3. Werk
 4. Schipper, marktkramer of kermisreiziger (jezelf of als gezinslid)
 5. Studie
 6. Opsluiting in de gevangenis
 7. Reden van geloofsovertuiging
 8. Verblijf in het buitenland

Hoe kan je volmacht geven?

Bezorg je kiesbrief samen met je ingevulde volmacht en bewijsstuk aan de persoon die je volmacht geeft. Deze persoon moet eerst zijn of haar eigen stem uitbrengen, en daarna via volmacht voor jou stemmen in het kiesbureau waar jij opgeroepen werd.

Bewijs van afwezigheid

 1. Medische reden (medisch attest uitgereikt door een arts)
 2. Beroeps- of dienstreden in het buitenland (attest werkgever)
 3. Werk (attest werkgever)
 4. Schipper, marktkramer of kermisreiziger (attest burgemeester)
 5. Opsluiting in de gevangenis (attest gevangenisdirectie)
 6. Reden van geloofsovertuiging (attest religieuze overheid)
 7. Studie (attest onderwijsinstelling)
 8. Verblijf in het buitenland (attest burgemeester mits voorlegging van zelf aangeleverde bewijsstukken bv. vliegtuigtickets, hotelreservering,…)

Je volmacht wordt enkel aanvaard als deze volledig is ingevuld, met de nodige attesten.