Vestigingsvergunning nachtwinkel

Download aanvraagformulier

Wat?

Een vestigingsvergunning is een voorafgaande vergunning voor het vestigen van een nachtwinkel.

Voor wie?

Voor alle natuurlijke of rechtspersonen die een nachtwinkel willen openen in onze gemeente.

Voorwaarden?

Enkele voorwaarden zijn:

  • Het gebouw moet stedenbouwkundig vergund zijn als handelszaak.
  • De nachtwinkel mag niet gelegen zijn in een straal van 1 kilometer van een andere nachtwinkel. 

De uitgebreide voorwaarden vind je in het reglement.

Let op: naast de vestigingsvergunning heeft de uitbater van de nachtwinkel ook een uitbatingsvergunning nodig. Hiervoor moet de uitbater een afzonderlijke aanvraag indienen.

Prijs?

De prijsberekening vind je het belastingsreglement.

Hoe?

Stuur het aanvraagformulier en de gevraagde bewijsstukken naar de dienst lokale economie.

Bewijsstukken

  • Kopie van de identiteitskaart
  • Plan van de handelszaak met aanduiding van de oppervlakte
  • Kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing
    als de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte hebben van ten minste 1000 m²
  • Indien nodig een kopie van de beroepskaart
  • Kopie van de eigendomsakte (indien eigenaar van het exploitatiepand of van het volledige pand waarin het exploitatiepand zich bevindt)
  • Kopie van de handelshuurovereenkomst (indien huurder van het exploitatiepand)

Hoe verder?

De dienst lokale economie bekijkt je aanvraag en agendeert op het college van burgemeester en schepenen. Zij leveren de vergunning af.

Huidige Belastingreglementen

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten