Verzekering objectieve aansprakelijkheid

Wat?

We een publiek toegankelijke zaak uitbaat, is aansprakelijk voor lichamelijke en materiële schade aan derden veroorzaakt door brand en ontploffing in deze zaak. Je moet dus een verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing afsluiten

Voorwaarden?

Publiek toegankelijk geldt ook als publiek slechts onder bepaalde voorwaarden welkom is. Concreet is dit van toepassing als één van volgende grenzen (van het toegankelijk stellen) overschreden wordt:

 • 12 keer per jaar
 • 2 keer per maand
 • 2 opeenvolgende dagen
 • 24 dagen per jaar

Zaken die verplicht deze verzekering moeten hebben

  1. de dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar gedanst wordt;
  2. de restaurants, frituren en drankgelegenheden, wanneer de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 50 m² bedraagt;
  3. de hotels en de motels met ten minste 4 kamers, die ten minste 10 klanten kunnen ontvangen;
  4. de kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van ten minste 1000 m² hebben;
  5. de jeugdherbergen;
  6. de artistieke cabarets en de circussen;
  7. de bioscopen en theaters;
  8. de casino's;
  9. de culturele centra;
  10. de polyvalente zalen, voor onder meer voorstellingen, openbare vergaderingen en sportmanifestaties;
  11. de sportzalen;
  12. de schietstanden;
  13. de stadions;
  14. de handelsbeurzen en de tentoonstellingszalen;
  15. de gesloten kermisinstallaties waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 100 m² bedraagt;
  16. de opblaasbare structuren;
  17. de handelsgalerijen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte gelijk is aan of groter dan 1000 m²;
  18. de pretparken;
  19. de ziekenhuizen en de verzorgingsinstellingen;
  20. de service-flatgebouwen, de woningcomplexen met dienstverlening en de rusthuizen voor bejaarden;
  21. de inrichtingen voor onderwijs en beroepsopleiding;
  22. de kantoorgebouwen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 500 m² bedraagt;
  23. de stations, het geheel van de metro-installaties en de luchthavens; 
  24. de gebouwen voor de uitoefening van erediensten, waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 1000 m² bedraagt; de gebouwen van de hoven en rechtbanken.

Hoe?

Je sluit de verzekering af bij een erkende verzekeringsmaatschappij naar keuze.

Reglement?

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur