Verzekering & aansprakelijkheid

Wat?

Vrijwilligers die actief zijn binnen de gemeentelijke diensten zijn verzekerd voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand.

  • De verzekering burgerrechtelijk aansprakelijkheid vergoedt de schade die de vrijwilliger toebrengt aan de organisatie, andere vrijwilligers, aan de hulpvrager of aan derden tijdens de uitvoering van - naar of op weg naar het vrijwilligerswerk.

  • De verzekering lichamelijke ongevallen dekt de schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg van en naar de activiteiten.

  • De verzekering rechtsbijstand gaat over de ondersteuning van de vrijwilliger als hij betrokken raakt in een rechtszaak, om experts te kunnen aanduiden, een advocaat te betalen, kortom om ervoor te zorgen dat de rechten van de persoon in kwestie zo goed mogelijk verdedigd worden.

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. De vrijwilliger geniet dus immuniteit, behalve in geval van lichte herhaalde fout, grove fout of bedrog/opzet.

Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten