Verwarmingstoelage

Download aanvraagformulier

Wat?

Tussenkomst in de betaling van de verwarmingsfactuur via het verwarmingsfonds

voor levering van:

 • huisbrandolie
 • lamppetroleum (type c)/verwarmingspetroleum
 • bulkpropaangas

voor een maximum van 2.000 liter per huishouden per jaar.

NIET voor levering van:

 • elektrische verwarming
 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas in flessen
 • butaangas in flessen
 • pellet
 • hout
 • steenkool

Het bedrag van de toelage vind je terug op:

Voor wie?

Alle inwoners die behoren tot:

 • Categorie 1: Alle gezinsleden genieten de verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.
 • Categorie 2: Het bruto belastbaar inkomen van jouw gezin valt onder een bepaalde inkomensgrens. Raadpleeg deze websites voor de exacte bedragen:
 • Categorie 3: Je bent in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en kan het factuur niet betalen.

Voorwaarden?

 • Dien je aanvraag in binnen de 60 dagen na de levering.
 • Je gebruikt de brandstof voor de woning waar je je hoofdverblijf hebt.

Hoe?

Bezorg binnen de 60 dagen na levering volgende gegevens bij jouw aanvraag:

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Download het hier.
 • Kopie van de factuur of leveringsbon. Volgende gegevens moeten vermeld zijn:
  • leveringsdatum
  • aantal liters
  • te betalen bedrag
 • Kopie identiteitskaart (voor- en achterzijde)
 • Een bewijs van categorie 3 (als van toepassing)

Doe je de aanvraag in voor iemand anders? Voeg dan een bewijs toe dat jij deze aanvraag in zijn/haar plaats mag ondertekenen. Dit mag een zelfgeschreven nota zijn.

Bezorg alle documenten via:

 • de witte brievenbus aan de ingang van het Sociaal huis, Jakob Smitslaan 24

Hoe verder?

 • Consulent kijkt na of alle voorwaarden vervuld zijn.
 • Consulent bezorgt je aanvraag aan het bijzonder comité van de sociale dienst.
 • Bijzonder comité van de sociale dienst neemt binnen de 30 dagen na de aanvraag een beslissing.
 • We sturen je een beslissingsbrief.

Bijlagen

Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten