Verwaarloosde woningen opsporen

Wat?

We registreren jaarlijks verwaarloosde woningen en gebouwen.

Voor wie?

Eigenaars van een verwaarloosde woning of gebouw

Voorwaarden?

Een woning of gebouw geldt als verwaarloosd, wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan

 • buitenmuren
 • voegwerk
 • schoorstenen
 • dakbedekking
 • dakgebinte
 • buitenschrijnwerk
 • kroonlijst
 • dakgoten

Prijs?

Momenteel worden de woningen of gebouwen enkel geregistreerd. Er is geen belastingsreglement ‘verwaarlozing’.

Hoe?

Het gemeentebestuur heeft de bevoegdheid van de registratie overgedragen aan IOK bij besluit van de gemeenteraad van 23 oktober 2017.

Hoe verder?

 1. Het gemeentebestuur maakt een vermoedenslijst op voor gebouwen en woningen waarvan er vermoedens zijn van verwaarlozing, en overhandigt deze lijst aan het IOK. 
 2. Het IOK onderzoekt de woningen en gebouwen op deze vermoedenslijst en beoordeelt de verwaarlozing aan de hand van een technische fiche.
 3. Aan de hand van een administratieve akte wordt een effectief verwaarloosd gebouw of een verwaarloosde woning opgenomen in het verwaarlozingsregister. Bij die akte voegen ze een fotodossier en een technisch verslag toe, met vermelding van de elementen die de verwaarlozing staven.

Bijlagen

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur