Naar inhoud
Gemeente Mol

Signalisatie, verkeersmaatregelen bij manifestaties

Wat?

Als je een manifestatie wil organiseren in je buurt en hiervoor zijn tijdelijke verkeersmaatregelen (bijvoorbeeld parkeerverbod, afsluiten van de straat,…) nodig. Doe dan je aanvraag via de Evenementenkluis. Hou er rekening mee dat deze ingebruikname van het openbaar domein moet worden goedgekeurd door het schepencollege en de betrokken wegbeheerder. Je vraagt dus best twee maanden vooraf je toelating aan.

Voor wie?

Iedereen die een manifestatie wil organiseren in onze gemeente.

Voorwaarden?

Voor de goedkeuring van de manifestatie  wordt er rekening mee gehouden dat de verkeersmaatregelen niet ten koste gaan van de openbare veiligheid en met de categorisering van de wegen.

Hoe aanvragen?

website

Doe je aanvraag via de Evenementenkluis

Termijn

2 maanden vóor de manifestatie

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

Wie?

Doet wat?

Aanvrager

aanvraag indienen via de Evenementenkluis

Verkeersdienst

1. Vraagt goedkeuring aan de betrokken wegbeheerder en aan het college van burgemeester en schepenen

 

2. Licht de aanvrager in over de genomen beslissing

 

3. Zorgt voor de plaatsing van de nodige signalisatie