Verkavelingsvergunning

Dien je aanvraag online in

Wat?

Als je een stuk grond hebt en je wilt dit verdelen om één van de loten te verkopen als bouwgrond, dan heb je een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (vroegere verkavelingsvergunning) nodig.

Het is niet wettelijk geregeld wie het dossier opmaakt. Je mag het dossier zelf opstellen. De meeste mensen kiezen er voor om dit te laten doen door een architect, een landmeter of een stedenbouwkundige.

Prijs?

Afhankelijk van de oppervlakte van het te verkavelen terrein én het aantal nieuw gecreëerde bouwloten, betaal je als initiatiefnemer een bijdrage voor het vergunningstraject.

De betaling hiervan gebeurt bij het afleveren van de vergunningen.

Hiermee betaal je een faire bijdrage voor de gemaakte personeelskosten tijdens het vergunningstraject. Je vindt alle parameters voor de uiteindelijke prijsbepaling in het belastingreglement.

Hoe?

Dien je aanvraag online in

Het normenboek legt vast welke documenten er nodig zijn en op welke manier je de bijlage met plannen, tekeningen, foto’s en documenten indient. 

Zij er stedenbouwkundige handelingen nodig zoals

  • wegen aanleggen;
  • bomen kappen;
  • bestaande gebouwen en constructies verwijderen,

dan moeten deze ook aangevraagd worden.

Je raadpleegt de stand van zaken van je dossier op het Omgevingsloket. 

Hoe verder?

  • Wij bezorgen je de bekendmakingsaffiche. Binnen de 10 dagen na ontvangst hang je deze affiche uit ter hoogte van de rooilijn (zichtbaar en leesbaar voor geïnteresseerden) en je laat ze 30 dagen hangen. De startdatum van deze aanplakking meld je via het Omgevingsloket.
Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten