Verhoogde tegemoetkoming ziekenfonds

Wat?

Met de verhoogde tegemoetkoming (VT) via het ziekenfonds betaal je minder voor gezondheidszorgen (raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie,…). 

Het statuut geeft ook recht op andere financiële voordelen, zoals gratis UiTPAS van je gemeente, een lagere zorgpremie voor de zorgkas, extra korting bij De Lijn en NMBS ….

Voor wie?

Onze inwoners

Voorwaarden?

Je ontvangt de verhoogde tegemoetkoming automatisch als je:

 • leefloon of gelijkaardige hulp van de sociale dienst gedurende 3 opeenvolgende en ononderbroken maanden ontvangt; 
  of
 • inkomensgarantie voor ouderen hebt;
  of
 • tegemoetkoming voor personen met een handicap hebt;
  of
 • kind een erkende handicap heeft van minstens 66%;
  of
 • niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s) bent;
  of
 • weeskind (jonger dan 25 jaar) bent.

Als je een beperkt inkomen hebt en je je in een kwetsbare situatie bevindt kan je bij je mutualiteit navragen of ze je recht op de verhoogde tegemoetkoming willen onderzoeken.

Voor meer informatie over de voorwaarden verwijzen we door naar de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsuitkering (RIZIV).

Hoe?

Contacteer je ziekenfonds.

Lukt dit niet? Kom langs bij het welzijnsonthaal.

Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Welkom zonder afspraak: 9 tot 12 uur
Afspraak: 13.30 tot 16 uur