Help Brandwonden Kids

Help Brandwonden Kids vzw. (HBK vzw) wenst kinderen met brandwonden financieel te steunen.

Dit doen wij niet zomaar. Omdat wij goede contacten hebben met de Belgische Stichting Brandwonden en de brandwondencentra van UZ Leuven Gasthuisberg, Stuivenberg Antwerpen, UZ Gent en Neder Over Heembeek, UZ Luik en BWC Loverval Charleroi wensen wij met hen een degelijke samenwerking te onderhouden. Dit omdat wij, ondanks onze inzet, niet de knowhow hebben om onze ingezamelde gelden te verdelen naar datgene wat op dat moment de meest prangende behoeften zijn.

Daarom zullen wij steeds vragende partij zijn om van de Belgische Stichting Brandwonden de vraag tot steun te mogen ontvangen. Ook op vraag van de sociale diensten van de verschillende brandwondencentra zal financiële steun toegekend worden. Deze vraag tot financiële steun aan kinderen met brandwonden wordt stevig onderbouwd door een commissie van sociaal assistenten en verpleegkundigen, onafhankelijke specialisten uit de brandwondencentra, die elke aanvraag in detail onderzoeken en de financiële steun blijven opvolgen via de coördinator in het zorgtraject.

Wel zal HBK vzw steeds intern overwegen de steun toe te kennen.

Hier enkele aanknopingspunten voor tegemoetkomingen in vergoeding van kosten die voor HBK vzw in aanmerking kunnen komen.
Dit is slechts een opsomming en geen limiet.

 • Kosten voor psychologische ondersteuning (geen tussenkomst van de mutualiteiten).
 • Kosten voor aanvullende medicatie en verbanden (D -medicatie).
 • Kosten voor oplopende remgelden in de kinesitherapie.
 • Kosten in vergoeding van bijkomende drukpakken en of orthopedische hulpmiddelen.
 • Kosten voor specifieke littekenverzorging (maquillage, tatoeage, kuren, LPG …..).
 • Kosten voor speelgoed op de brandwondencentra.
 • Kosten voor UV – bestendige zwempakken.
 • Kosten voor afvaardiging van personeel voor lezingen over preventie in scholen en toelichting in de desbetreffende scholen bij specifieke patiënten (kinderen).
 • Kosten voor rooming-in van de ouders (niet steeds terugbetaald door de hospitalisatieverzekering)
 • Kosten voor vervoer met ambulance of helikopter.
 • Kosten voor gezinshulp. Door de bijkomende zorgen die dienen verleend te worden aan het kind blijft er minder tijd over voor huishoudelijke taken.
 • Ondersteuning van verschillende initiatieven voor kinderen met brandwonden, zoals kuurkampen en andere kampen die de genezing en integratie in de maatschappij in de hand kunnen werken.
 • Ook wensen wij een aanspreekpunt te zijn voor kinderen met brandwonden.

Preventie is een belangrijke doelstelling voor HBK vzw.

HBK vzw is in het najaar van 2017 een campagne gestart om zoveel mogelijk scholen in België te voorzien van “Doe dozen” voor de kleuters en 2de graad lager onderwijs. Een “Doe doos” is een educatief pakket om brand en brandwonden te voorkomen. De toelichtingen voor de leerkrachten zijn duidelijk beschreven in de bijgevoegde scenario’s.

Scholen die interesse hebben in zulke “Doe Dozen” kunnen hiervoor contact opnemen met :
– helpbrandwondenkids.gh@telenet.be of op GSM 0475 51 92 01
– het HBK vzw secretariaat via helpbrandwondenkids.ml@telenet.be of op GSM 0495 18 85 43

Preventie kan ook in een breder kader worden gezien.
Mocht een school, bedrijf, vereniging, service club of andere organisatie interesse hebben in de mogelijkheden hieromtrent dan kan men hiervoor ook contact opnemen via de eerder vermelde contacten.

Preventie is zeer belangrijk en mag ons zeker niet ontgaan.

Wens je Help Brandwonden Kids vzw. te ondersteunen dan kan dit door u aan te melden als kandidaat bestuurslid, vrijwilliger of u kan ook een gift doen aan Help Brandwonden Kids vzw. Giften zijn fiskaal aftrekbaar vanaf 40€. Meer info op onze website onder de rubriek 'steun ons'.

Contact

Oude Molenstraat 117 , 2400 Mol
Tel.
0495188543
helpbrandwondenkids.ml@telenet.be
Website
www.helpbrandwondenkids.be

secretaris

Marc Lodewijckx

Oude Molenstraat 117 , 2400 Mol
Tel.
0495 188543
helpbrandwondenkids.ml@telenet.be

Bijlagen