DITO

Dito zet zich in voor personen met een handicap, chronisch zieken en hun netwerk. Wij verenigen, versterken, informeren en leiden gericht toe naar andere dienstverleners.

Missie

We willen dat personen met een handicap volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij, en dat op álle vlakken.

  • Dito wil ervoor zorgen dat personen met een handicap (en hun netwerk) sterk in hun schoenen staan. Zo kunnen ze zélf keuzes maken over hun leven. Wij zetten hun talenten in de verf.
  • Daarvoor moet de maatschappij ook veranderen. Zo weinig mogelijk participatiedrempels, daar streeft Dito naar.

Visie

Hoe bereiken we een samenleving waarin personen met een handicap gelijke kansen krijgen?

  1. We zijn een aanspreekpunt voor iedereen die met handicap te maken krijgt. Wie vragen heeft of op zoek is naar specifieke informatie over handicap, kan daarvoor terecht bij Dito.
  2. Dito doet aan belangenbehartiging en sensibilisering. We wegen op het beleid zodat personen met een handicap meer kansen krijgen, en zorgen dat de maatschappij een positief beeld van handicap krijgt.
  3. Via vrije tijd verbindt Dito mensen met én zonder handicap. Met activiteiten, reizen, groepswerking … maken we ruimte voor ontspanning.

Op die manier versterkt Dito enerzijds mensen met een handicap en hun netwerk, en verandert Dito anderzijds de samenleving zodat personen met een handicap hun keuzes ook effectief kunnen realiseren. Zo zorgen we dat de maatschappij inclusief wordt.

Contactpersoon Mol: Dymphna Smets

Contact

Jakob Smitslaan 28 B 205 , 2400 Mol
Tel.
0494 13 45 61
dymphna.smets@telenet.be
Website
www.ditovzw.be