VZW onder ons

Waar staat Onder Ons vzw voor?

Onder Ons is een vereniging van en voor volwassen slechthorenden en doofgewordenen. Zij is actief in heel Vlaanderen.

  • Je ontmoet er mensen die zich in dezelfde situatie bevinden en je verneemt er hoe het verder kan.
  • Je ontvangt informatie over technische hulpmiddelen, tips voor een betere omgang tussen slechthorenden en goedhorenden, ...
  • Je kan een cursus liplezen, ook spraakafzien genoemd, volgen.

Met deze vorm van hulpverlening willen we mogelijkheden aanbieden en een aangepaste integratie van slechthorenden en doofgewordenen bevorderen. Zeg maar, een betere levenskwaliteit voor jou en je directe omgeving creëren.

Alle hulpverlening steunt op vrijwilligers: slechthorenden, doven en horenden ijveren samen voor een samenleving waarin iedereen mekaar verstaat.

Contactpersonen Mol:

Nicole Engelen : Nicole.engelen@teacher.eursc.eu 

Marleen Janssen: janssen.marleen@skynet.be 

Contact

Haantjeslei 213 , 2018 Antwerpen
Tel.
03 248 09 45
onder-ons@skynet.be
Website
www.onder-ons.be