Vlaamse Liga Fibromyalgie Patiënten VZW

De Vlaamse Liga voor Fibromyalgie Patienten vzw is opgericht voor het verspreiden van informatie rond fibromyalgie en de bekendheid ervan bevorderen bij zowel patiënten als hun omgeving, medici, hulpverleners, hulpverlenende instanties, politiekers, …

Iedereen die direct of indirect met fibromyalgie te maken heeft, zowel patiënten als niet-patiënten, met elkaar in contact brengen en wegen zoeken om hun belangen optimaal te behartigen. Het verstrekken van praktische, emotionele, psychosociale of andere bijstand, zowel aan patiënten als aan hun gezin.

Om dit te bereiken doen we het volgende:

  •     Geven we een driemaandelijks tijdschrift uit, ons Fibrozine
  •     Geven we brochures uit,
  •     Kan je ons volgen op onze facebook fanpagina: https://www.facebook.com/fibromyalgie.cvs.spasmofilie
  •     Geven we op eigen initiatief of op verzoek voordrachten rond fibromyalgie,
  •     Organiseren we maandelijkse lotgenotencontacten op diverse plaatsen in Vlaanderen, ook in MOL !  https://vlfp.be/bijeenkomsten/ 
  •     Zetelen we in studiegroepen binnen het Vlaams Patiëntenplatform,
  •     Zijn we actief betrokken bij ReumaNet, een koepel van patiëntenverenigingen rond reumatische aandoeningen,
  •     Op internationaal vlak maakt VLFP deel uit van ENFA een koepel van Europese patiëntenverenigingen rond fibromyalgie
  •     We zijn lid van de Adviesraad Personen met een handicap.

Contact

Philipssite 5 bus 1 , 3001 Leuven
Tel.
0480635168
voorzitter@vldp.be
Website
www.vlfp.be

Voorzitter

Dani De Rouck

, 2400 Mol
GSM
0480635168
voorzitter@vlfp.be

Contactpersoon Begeleidster Mol

Ann Stroobants

, 2400 Mol
annvlfpmol@hotmail.com

Bijlagen