August Vermeylenfonds Mol

Waarde Vrienden van het Vermeylenfonds Mol (grootste afdeling van het land!),

Het is me het anderhalf jaartje wel geweest, nietwaar ? Anderhalf jaar pure miserie, waarin onze samenleving op alle niveaus smerige klappen heeft gekregen.  Ook de cultuursector, ook de cultuurverenigingen. Klappen die echter in het absolute niets verzinken bij de duizenden mensen die (vaak véél te vroeg en onder dramatische omstandigheden) finaal moesten ontwapenen. Die herinnering zal nooit meer slijten. 

Dan mag ons en uw Vermeylenfonds Mol zich nog uitermate gelukkig rekenen.  In dat ellendige jaar 2020 moesten we meerdere lezingen én een expo wegschuiven, maar konden niettemin nog vier boeiende sprekers op u los laten. Ook in 2021was voorzichtig schuifelen het ordewoord.  Geplande sprekers en andermaal de tentoonstelling Joris Taeymans moesten noodgedwongen op de schop. Maar zie…

Vandaag rapen we de fakkel - die we nooit hebben laten doven - weer op. En kunnen we ‘De Blijde Boodschap’ brengen dat we er vanaf 14 december weer fors tegenaan gaan.  We zijn van start gegaan met een unieke vertelavond in ’t Getouw over onze beide Molse Lichtstoeten, 173 personen waren present . Op 14 oktober brengt onze eigenste voorzitter zijn nieuwste lezing over ‘De 31-jarige Oorlog’. Meteen de aanloop naar 2022, wanneer we onze 10e verjaardag vieren. En dat willen we àbsoluut geweten hebben.   Zaterdagnamiddag 24 januari openen we in de expozaal van ’t Getouw de retrospectieve ‘Joris Taeymans Leeft’.  Later meldt zich Ivo Verheyen met een traktaat over George Orwel en op 15 maart presenteren – jawél ! - Prof. Marc van Ranst !                                                            

En weet u wat ? Er komt nog méér aanwaaien ! 

Oh ja, ook nog even dit. 

In plaats van ons door Corona uit koers te laten blazen, hebben we in mei/juni een opmerkelijk lenteoffensief ingezet ! Wat resulteerde in méér dan 50 nieuwe leden. Waarmee we zowaar de grootste Vermeylenfonds Afdeling van het land zijn geworden. Leden en nieuwkomers - jullie dus ! - hebben ons niet in de steek gelaten. En duidelijk gemaakt dat we in Mol – méér dan ooit – nood hebben aan een progressieve en lichtjes rebelse cultuurkring. 

En of we daar blij én dankbaar om zijn ! 

Samen op naar onze 10e verjaardag ! 

Ben je nog geen lid, stort dan 15 euro op nr BE36 0680 4227 8081 (AVF Mol) met vermelding van naam en adres, ook van bijkomende leden . Uw partner mag lid worden aan 5 euro (dus 20 euro voor twee) en jongeren beneden de 26 jaar zelfs helemaal gratis. 

Sis van Eeckhout         Pascale Melis             Chreet Dexters                Albert Delfosse

Voorzitter                    Ondervoorzitter              Secretaris                      Penningmeester

Marcella Stessens                               Hubert Celen                                             

Bestuurslid                                          Bestuurslid  

Contact

p.a. Aardbemden 23 , 2400 Mol
Tel.
0496500405
chreet.dexters@telenet.be