Nicaraguacomité en Nicajongeren (NicaMol)

Het Molse Nicaraguacomité en de Nicajongeren (samen NicaMol) concretiseert de stedenband tussen de gemeente Mol en Santo Tomás in Nicaragua. We zijn een open groep van sociaal geëngageerde vrijwilligers die in Mol en Santo Tomás sensibiliseren, acties en uitwisselingen organiseren om de stedenband tussen Mol en Santo Tomás uit te dragen en te versterken.

Hiervoor werken wee intens samen te werken met onze partnerorganisatie Comité para el Desarrollo Comunal (C.D.C. en C.D.C.-jongeren) en de gemeentebesturen van Mol en Santo Tomás. De Molse Nicawerking besteedt bij alle activiteiten bewust extra aandacht aan solidariteit, eerlijke handel en duurzaamheid omdat ze dit belangrijke thema’s vinden voor onze maatschappij en dus ook voor de eigen werking.

Zuidwerking

Onze stedenbandorganisatie coördineert en realiseert verschillende sociale projecten:

 • Gemeenschapsdiensten voor armoedebestrijding
  • Onderwijs: eigen kleuterscholen, schoolpeterschap, beurzen voor hoger onderwijs, ondersteunen met leermaterialen
  • Gezondheidszorg: volksziekenhuis Clínica popular, basiszorg voor kinderen en moeders van de kinderrefter
  • Kinderrefter: dageijkse maaltijd, begeleiding door monitoren en psychologe
  • Gehandicaptenwerking: rehabilitatiecentrum Paso a Paso
  • Jeugdwerk: preventie van jongeren, dansles, spelnamiddagen voor kinderen, vrijwilligerswerk in het dorp (bijv. noodpakketten verspreiden, zwerfvuilacties,…)
  • Basisvoorzieningen: drinkwater (overgedragen aan gemeentebestuur)
  • Milieu: afval (overgedragen aan gemeentebestuur), technologische innovatie, herbebossing
 • Familiale lokale economie
  • Stimulatie van productie en consumptie – duurzaamheid en korte keten
  • Microkredietverlening voor kleine en middelgrote boeren
  • Modelboerderijen voor innovatie,
  • Begeleiding op het terrein
  • Versterken voedselveiligheid
 • Duurzame wijkontwikkeling
  • Voorzien van nieuwe percelen met basisvoorzieningen en mogelijkheid tot woningbouw (sociaal kredietsysteem van de overheid)
  • Stimuleren van de sociale cohesie in de wijken en tussenpersoon zijn naar sociale gemeenschapsdiensten van de overheid, stedenband en andere organisaties.
 • Straatkinderenprogramma Inhijambia in Managua

Noordwerking

In samenwerking met de gemeentelijke ambtenaar voor mondiaal beleid, werken vrijwilligers vanuit Mol aan verschillende aspecten van de stedenband

 • De Molse Nicawerking sensibiliseert
 • De Molse Nicawerking werft fondsen via eigen activiteiten, zoeken van sponsors en subsidies en individuele schenkingen
 • De Molse Nicawerking organiseert uitwisselingen
 • De Molse Nicawerking staat in nauw contact met het C.D.C., de C.D.C.-jongeren, Inhijambia en alle betrokkenen in Santo Tomás en monitort en faciliteert mee de processen om de programma’s te realiseren.

Contact

Santo Tomásplein 1 , 2400 Mol
Tel.
0498900971
nicacomitemol@hotmail.com
Website
www.nicamol.be

Voorzitter

Hans Dekoninck

Hazenstraat 1 , 2400 Mol
GSM
0498900971
hans.dekoninck@telenet.be