Verbintenis tot tenlasteneming

Wat?

Elke niet-EU/EER-burger moet tonen dat hij voldoende bestaansmiddelen heeft. Als dat niet het geval is, kan hij beroep doen op een garant. Met een verbintenis tot tenlasteneming bevestig je dat je financiële steun geeft aan deze persoon, als dat nodig is. Je verbindt je tot het dekken van de verblijfskosten, gezondheidskosten en repatriëringskosten die de bezoeker maakt.

Voor wie?

Niet-EU/EER-burger die voor maximum 90 dagen naar België komt.

Voorwaarden?

Wie mag garant staan?

 • Belg
 • Vreemdeling met een vreemdelingenkaart van onbeperkte duur. (B-, C/K-, D/L-, E/EU-, E+/EU+-, F-, F+-kaart)

Prijs?

10 euro

Hoe?

Stuur een e-mail naar de vreemdelingendienst en vermeld volgende gegevens van de persoon waarvoor je garant staat:

 • Naam en voornamen zoals in paspoort
 • Adres in thuisland
 • Aantal dagen van bezoek (maximum 90 dagen)
 • Doel van bezoek (familiebezoek/bezoek aan vrienden, werk, of een andere reden)
 • Verwantschapsband
 • Ambassade die de visumaanvraag zal behandelen
 • Je telefoonnummer waar je overdag bereikbaar bent
 • Voeg een scan of foto toe van:
  • Je Belgische identiteitskaart of verblijfsvergunning
  • Paspoort van bezoeker

Je mag deze document ook afgeven aan de onthaal- en informatiebalie ’t Getouw.

Wij informeren je als de tenlasteneming klaar is. Je maakt daarna telefonisch een afspraak.  

 • Breng mee:
  • Je identiteitskaart of vreemdelingenkaart
  • Bewijzen van je inkomen (loonfiches van de laatste 3 maanden, pensioenfiche, bewijs van uitkeringen, belastinguittreksel van het voorafgaande jaar,…).

Hoe verder?

 • Je krijgt de ondertekende tenlasteneming, samenstelling gezin en een gelegaliseerde kopie van je identiteitskaart of verblijfskaart.
 • Stuur de originele documenten en bewijzen van je inkomen aan de bezoeker.
 • Bezoeker vraagt een visum kort verblijf in de Belgische ambassade in zijn/haar land. Dit doet hij binnen 6 maanden na het ondertekenen van de tenlasteneming.

OPGELET: In volgende gevallen stuurt de vreemdelingendienst de tenlasteneming naar de Dienst vreemdelingenzaken (DVZ) in Brussel.

 • Als er geen Belgische ambassade is in het land van de bezoeker en het visum aangevraagd zal worden in een ambassade van een andere Schengenstaat,
 • Als de bezoeker niet visumplichtig is en dus niet naar een ambassade hoeft te gaan om een visum voor een kort verblijf in Schengen aan te vragen.

DVZ bekijkt of je inkomen hoog genoeg is en stuurt de tenlasteneming terug naar het gemeentebestuur. Wij nodigen je uit om de tenlasteneming af te halen. Pas daarna stuur je het dossier door aan de bezoeker.

Adres
't Getouw Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten