Naar inhoud
Gemeente Mol

Veiligheidscel

De uitvoering van rampenbestrijding is in eerste instantie opgedragen aan de diensten die ook met de dagelijkse hulpverlening belast zijn. Primair zijn dit de brandweer, de politie en de organisaties op het terrein van de spoedeisende medische hulpverlening.

 

Een effectieve rampenbestrijding vergt nauwe samenwerking tussen de betrokken disciplines. Die samenwerking komt uitsluitend tot stand als de voorbereiding op de rampbestrijding interdisciplinair wordt aangepakt.