Vastgoedinformatie of notariële inlichtingen

Wat?

Bij de aankoop of verkoop van een stuk grond of woning gaat de notaris na of voor het onroerend goed alles in orde is. Hij doet dit via notariële inlichtingen die hij aanvraagt bij onze dienst ruimtelijke ordening.

Deze notariële inlichtingen bestaan uit:

 • stedenbouwkundige informatie uit het plannenregister en het vergunningenregister (het vroegere stedenbouwkundig uittreksel)
 • informatie die relevant is bij een eigendomsoverdracht van een onroerend goed, zoals informatie over milieu en milieuvergunningen, of de woning voorkomt op de lijst van leegstand en verkrotting, eventueel beschermd is…

Prijs?

 • Het gemeentelijke retributiebedrag voor een aanvraag bedraagt 125 euro.
 • Daarnaast betaal je ook een retributie voor het Vastgoedinformatieplaform, het platform waarmee je een aanvraag doet. Dat bedrag kan je hier raadplegen.

Hoe?

Alle aanvragen voor notariële vastgoedinformatie verlopen via het Vastgoedinformatieplatform.

 • Notaris of vastgoedmakelaar?
  • Vastgoedmakelaars vinden hun weg naar het Vastgoedinformatieplatform via RealSmart of het Vlaams portaal.
  • Notarissen gaan via de IBOT-applicatie in hun eNotariaat.
 • Inwoner?

Als inwoner doe je je aanvraag rechtstreeks via het Vastgoedinformatieplatform voor percelen waarvan je eigenaar bent

Hoe verder?

 • Alle aanvragen komen terecht bij onze dienst ruimtelijke ordening of milieu - afhankelijk van de vraag.
 • De betrokken medewerkers onderzoeken je vraag en houden je via het Vastgoedinformatieplatform op de hoogte.
 • Hou rekening met een gemiddelde termijn van 30 dagen om de nodige informatie te bezorgen.
 • Merk je een fout op in het dossier? Stuur ons binnen de maand een mail met de fout. Daarna ontvang je gratis een gecorrigeerde versie.

Huidige retributiereglementen

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur