Uittreksel uit de registers

Vraag attest online aan

Download volmachtformulier

Wat?

Een uittreksel uit de registers bevestigt dat je bent ingeschreven in het bevolkingsregister. Het attest vermeldt een aantal van jouw gegevens:

 • Naam en voornaam
 • Rijksregisternummer
 • Datum van geboorte
 • Identiteitskaart
 • Nationaliteit
 • Burgerlijke staat
 • Adres

Voor wie?

Onze inwoners

Voorwaarden?

De volgende personen kunnen een attest over jou aanvragen:

 • Jijzelf
 • Jouw wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld ouder of voogd)
 • Een bijzondere gemachtigde zoals een notaris of advocaat
 • Een derde (bijvoorbeeld verhuurder) als zijn aanvraag een gegronde wettelijke basis heeft

Prijs?

Gratis

Hoe?

Je kan een uittreksel uit de registers op verschillende manieren aanvragen:

 • Online via het e-loket
  • Meld je aan met je eID of een andere digitale sleutel, dan krijg je het attest onmiddellijk in je mailbox
  • Meld je aan zonder een digitale sleutel, dan sturen we het attest per post naar je thuisadres
 • Je krijgt het document onmiddellijk mee op papier
 • Je stuurt een gehandtekende brief naar ‘Gemeente Mol, bevolkingsdienst, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol’
  • We sturen het document binnen 5 werkdagen naar je thuisadres