Uitlenen van bibliotheekwerken en -materialen en op het gebruik van andere diensten van de openbare bibliotheek en de vakbibliotheek erfgoed - 2020-2025