Naar inhoud
Gemeente Mol

Uitleendienst feestmateriaal

Wat?

Het gemeentebestuur stelt feestmateriaal ter beschikking waaronder tafels, stoelen, nadarhekken, podium, vlaggenmasten en vlaggen, tentoonstellingspanelen, …

Voor wie?

Alle verenigingen, bonden, organisaties, vzw’s, … uit onze gemeente die een activiteit organiseren op ons grondgebied.

Voorwaarden?

  • Je moet lid zijn van een vzw, vereniging, bond of organisatie, … uit onze gemeente. 
  • In ruil voor deze dienstverlening vragen we dat je ons gemeentelogo plaatst op al het promotiemateriaal voor het evenement waarvoor je onze uitleendienst inschakelt. 
  • De aanvraag voor materialen moet minstens 2 maanden vóór de activiteit op de gemeentediensten toekomen.
  • Als we voor een bepaalde datum meer aanvragen hebben dan wat we kunnen uitlenen, verdelen we het materiaal volgens een eerlijke verdeelsleutel.
  • De materialen worden meestal in containers geleverd.  Belangrijk is dat we voldoende ruimte hebben om deze containers te lossen. Achteraf moet je zelf al het materiaal in de containers schikken zoals deze erin stonden en ze er dus uitgehaald zijn. Voor het slecht inladen van de container(s) kan volgens het reglement een boete van 50 euro aangerekend worden. 
  • Vlaggen moeten opgehaald worden door de ontlener (Rivierstraat 11)
  • Brandblussers moeten opgehaald worden door de ontlener (Rivierstraat 11)

Kostprijs?

De ontlening zelf is gratis. Je moet enkel een waarborg betalen. Hoeveel die waarborg bedraagt, vind je terug in het reglement.

Afhandeling?

Fase

Wie

Doet wat

1.

Aanvrager

Dient ten minste 2 maanden voor de activiteit een aanvraag in via de Evenementenkluis.

2.

Verantwoordelijke 

Evenementenkluis

Controleert of aanvraagformulier volledig en correct werd ingevuld.

Houdt aanvrager via de Evenementenkluis op de hoogte.