Uitleendienst feestmateriaal

Dien je aanvraag in via de Evenementenkluis

Wat?

Het gemeentebestuur stelt feestmateriaal ter beschikking aan verenigingen die in onze gemeente een evenement organiseren: onder andere tafels, stoelen, nadarhekken, podium, vlaggenmasten en vlaggen, tentoonstellingspanelen,…

Voor wie?

Alle verenigingen, bonden, organisaties, vzw’s,… uit onze gemeente die een activiteit organiseren in Mol.

Voorwaarden?

  • Je plaatst het gemeentelogo op je promotiemateriaal.
  • Je dient de aanvraag voor materialen minstens 10 werkdagen vóór de activiteit in via de Evenementenkluis.

Hebben we voor een bepaalde datum meer aanvragen dan wat we kunnen uitlenen? Dan verdelen we het materiaal volgens een eerlijke verdeelsleutel. Dit gebeurt op 8 weken voor het evenement. Als deze datum verlopen is, verdelen we enkel het overblijvend materiaal nog.

Prijs?

Het uitlenen van materiaal is gratis. Je betaalt enkel een waarborg.

Hoe?

Dien je aanvraag in via de Evenementenkluis

Hoe verder?

Levering materialen

We leveren de materialen in containers. We hebben voldoende ruimte nodig om deze containers te lossen.

Achteraf schik je zelf al het materiaal in de containers zoals deze erin stonden. Voor het slecht inladen van de container(s) rekenen we een boete aan van 55,60 euro. 

Ophalen materialen

Vlaggen, brandblustoestellen, vuurkorven haal je zelf op in het magazijn van de Rivierstraat.

Bijlagen

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten