Uitbouw sportverenigingen

S

Wat?

Het gemeentebestuur stelt subsidies ter beschikking van de erkende sportverenigingen voor de uitbouw van een kwaliteitsvolle permanente inhoudelijke sportwerking op basis van kwaliteitscriteria. Sportclubs die in aanmerking komen voor deze subsidie dienen een aanvraag in.

Voor wie?

Alle sportverenigingen met actieve jeugdwerking die erkend zijn door het gemeentebestuur.

Voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarden uit het reglement:

  • minimum tien actieve jeugdleden hebben en aan actieve jeugdwerking doen
  • beschikken over minimum één gediplomeerde trainer
  • minstens één jaar in werking zijn
  • de club is een vzw

De gedetailleerde voorwaarden vind je in het reglement.

Hoe?

Hoe verder?

De dienst jeugd en sport bekijkt je aanvraag en vraagt advies op. We laten je voor 1 november weten of je vereniging recht heeft op de subsidie.

Gerelateerde items

Adres
Sporthal Den Uyt Rode-Kruislaan 20 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Welkom zonder afspraak: 9 tot 12 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur