Uitbatingsvergunning nachtwinkel

Download aanvraagformulier

Wat?

Wil je een nachtwinkel openen of overnemen? Dan heb je een uitbatingsvergunning nodig.

De uitbatingsvergunning wordt verleend voor een termijn van maximum 5 jaar.

Voor wie?

Voor elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de handelszaak (maar niet noodzakelijk van het handelspand) en voor wiens rekening en risico de instelling wordt uitgebaat

Voorwaarden?

Voor de nachtwinkels die worden opgericht na de inwerkingtreding van het reglement van 22 april 2013 heb je een vestigingsvergunning nodig, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag tot uitbatingsvergunning.

Voor de nachtwinkels die bestaan op het ogenblik van de inwerkingtreding van het reglement van 22 april 2013, moet de uitbater uiterlijk binnen een periode van 6 maanden na de inwerkingtreding van dit reglement een uitbatingsvergunning aanvragen. De aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingvergunning tot de definitieve vergunning wordt verleend of geweigerd.

De uitbatingsvergunning kan enkel worden verleend na een administratief onderzoek dat volgende componenten bevat;

 1. Brandveiligheidsonderzoek
 2. Financieel onderzoek
 3. Stedenbouwkundig onderzoek
 4. Moraliteitsonderzoek
 5. Onderzoek naar de vestigingsformaliteiten

Meer informatie over deze voorwaarden vind je in het reglement nachtwinkels.

Prijs?

De prijsberekening vind je het belastingreglement.

Hoe?

Stuur het aanvraagformulier en de gevraagde bewijsstukken naar de dienst lokale economie.

Bewijsstukken:

 • kopie van de identiteitskaart;
 • plan van de handelszaak met aanduiding van de oppervlakte;
 • kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing;
  Indien de verkoopruimte en aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van ten minste 1000 m² heeft.
 • indien nodig een kopie van de beroepskaart;
 • kopie van de eigendomsakte (indien eigenaar van het exploitatiepand of van het volledige pand waarin het exploitatiepand zich bevindt);
 • kopie van de handelshuurovereenkomst (indien huurder van het exploitatiepand);
 • een uittreksel uit het strafregister (te bekomen via gemeente of stad van woonst).

Hoe verder?

We leveren de vergunning af via aangetekend schrijven binnen een termijn van 90 kalenderdagen na indiening van je volledige aanvraag.

Huidige Belastingreglementen

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten