Tweede verblijven - aanslagjaren 2023-2025

Datum bekendmaking dinsdag 20 december 2022 Datum besluit maandag 19 december 2022 Datum zitting maandag 19 december 2022

Download aangifteformulier

Wat?

Bewoners van tweede verblijven worden belast op hun ‘tweede verblijf’.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door bewoners van tweede verblijven. Wat we verstaan onder tweede verblijven, staat gedefinieerd in het belastingsreglement.

Kostprijs?

  • 575 euro per tweede verblijf gelegen binnen gebied voor verblijfsrecreatie.
  • 860 euro per tweede verblijf voor alle andere zones.

Afhandeling?

Eigenaars van tweede verblijven moeten jaarlijks het aangifteformulier invullen en binnen de op het formulier vermelde termijn inleveren bij het gemeentebestuur.