Torenmuseum

Dit museum is ondergebracht in de toren van de St.-Pieter en Pauwelkerk. Bij onlusten was dit 15de eeuwse belfort een schuilplaats voor de omwonende burgers. De toren is 55 m hoog.

Het museum omvat 5 verdiepingen. Alle geëxposeerde voorwerpen en documenten hebben betrekking op de toren, kerk en beiaard. De kerkelijke kunst toont een schat aan gewaden, beelden, vaatwerk en schilderijen.

Gespreid over twee verdiepingen kan je de evolutie van de Molse beiaard volgen van het kleine beiaardje van 1928 tot de huidige concertbeiaard. Ook het procédé van het klokkengieten wordt aanschouwelijk voorgesteld. Tevens behoren antieke Hemonyklokjes en middeleeuwse klokkenscherven tot de collectie.

De huidige beiaard, gegoten in 1951 en uitgebreid in 1967, telt 49 klokken met een totaal gewicht van 16504kg. Rond de beiaard is er een loopbrug van waar een uniek panorama te bewonderen is.

Adres
Markt 1a , 2400 Mol
Tel.
Website
Vandaag
Welkom zonder afspraak: 10 tot 15 uur
Morgen
Welkom zonder afspraak: 10 tot 15 uur