Tijdelijke publiciteitsborden

Vraag online aan via de Evenementenkluis

Wat?

Als je publiciteit wil maken voor een activiteit met zelf gemaakte reclameborden of affiches die je langs de openbare weg plaatst, moet je toestemming krijgen van de wegbeheerder. Enkel activiteiten die in onze politiezone (Balen-Dessel-Mol) plaatsvinden, kunnen een toelating krijgen.

Wat valt niet onder de regelgeving van plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden:

 • een aanvraag voor bekendmaking van je activiteit op de toeristische borden
 • het plakken van affiches op de gemeentelijke afficheborden

Voorwaarden?

 • de tekst op de borden mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement;
 • op de borden moet de naam en adres van de verantwoordelijke uitgever (dit moet een fysiek persoon zijn) vermeld worden.
 • de oppervlakte van de borden mag maximaal 3 m² bedragen langs gemeentewegen.
 • de affiches mogen niet op wit papier worden afgedrukt.
 • de borden moeten op afzonderlijke steun worden aangebracht en mogen in geen geval aan bomen, verkeersborden en verlichtingspalen of andere openbare goederen bevestigd worden.
 • het vrij zicht op de weg en op de signalisatie mag niet worden belemmerd. Inzake kleuren en de helderheid, de verkeersveiligheid en de zichtbaarheid, is het verboden inrichting aan te brengen die de bestuurders verblinden of misleiden, die geheel of gedeeltelijk verkeerstekens voorstellen of nabootsen, die van op enige afstand met deze tekens verward kunnen worden of die op enige andere wijze de doelmatigheid van reglementaire tekens aantasten.
 • de borden mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen.
 • er moeten voldoende maatregelen genomen worden om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te behouden en de veiligheid te verzekeren.
 • de borden mogen niet geplaatst worden op ronde punten en in de bermen tussen de rijweg en het fietspad;
 • de borden mogen niet zichtbaar zijn vanaf de Zuiderring.
 • als je borden op privé domein plaatst, moet je naast de gemeentelijke vergunning ook toestemming krijgen van de eigenaar.

Indien er een vergunning wordt afgeleverd mogen de borden 14 dagen voor het evenement tot drie dagen erna geplaatst worden.

Verkiezingsaffiches vallen niet onder dezelfde regelgeving. Hiervoor geldt andere wetgeving.

Hoe?

Dien je aanvraag 2 maanden voor het evenement in via de Evenementenkluis. We houden je verder op de hoogte over je aanvraag via de Evenementenkluis.

Reglement?

 • KB van 01.12.1975
  • Art 27.05.03: het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na elkaar te laten parkeren
  • Art. 80.2: het is verboden op de openbare weg reclameborden, uithangborden of andere inrichtingen aan te brengen die de bestuurder verblinden, die hun in dwaling brengen, die zij het ook maar gedeeltelijk verkeersborden voorstellen of nabootsen, die van ver met deze verkeersborden worden verward, of die op enige andere wijze de doelmatigheid van de reglementaire verkeersborden verminderen
Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur