Thuiszorgpremie kinderen en jongeren met een beperking

Download aanvraagformulier

Wat?

Jaarlijkse premie voor de thuiszorg van een kind of jongere met een beperking

 • 125 euro als je kind niet naar school gaat
 • 100 euro als jekind naar school gaat
 • 2 x 125 euro of 2 x 100 euro voor gezinnen waarbij het netto-belastbaar inkomen van het voorgaand aanslagjaar niet hoger is dan het bedrag dat de sociale dienst hanteert voor het berekenen van de onderhoudsplicht 

Voor wie?

Onze inwoners die thuis een kind jonger dan 21 jaar met een beperking opvoeden.

Voorwaarden?

 • Je hebt een attest van erkende handicap of ondersteuningsbehoefte, opgemaakt door de federale overheidsdienst sociale zekerheid of het kinderbijslagfonds (uitbetalingsactor):
  • Attest van minstens 4 punten in pijler 1 of minstens 6 punten in het totaal
  • Attest waaruit blijkt dat je kind een beperking heeft van +66%
  • Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Belangrijk: heb je recht op:

dan wordt de meest voordelige premie toegekend. Een combinatie van beide premies is niet mogelijk.

Hoe?

Bezorg volgende gegevens bij jouw aanvraag:

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Download het hier.
 • Attest dat erkende handicap of ondersteuningsbehoefte aantoont
 • Belastingfiche

Doe je de aanvraag in voor iemand anders? Voeg dan een bewijs toe dat jij deze aanvraag in zijn/haar plaats mag ondertekenen. Dit mag een zelfgeschreven nota zijn.

Bezorg alle documenten via:

 • de witte brievenbus aan de ingang van het Sociaal huis, Jakob Smitslaan 24

Hoe verder?

 • Consulent onderzoekt de aanvraag.
 • Als je recht hebt op deze premie wordt ze uitbetaald.

contact

Seniorenplus

Dinsdag- en vrijdagvoormiddag vrije inloop van 9 tot 12 uur. Meld je eerst aan bij de onthaal- en informatiebalie welzijnssite Ten Hove, Jakob Smitslaan 24.

Openingsuren Seniorenplus
Adres
Jakob Smitslaan 28 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Welkom zonder afspraak: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten