Terrasvergunning

Vraag online terrasvergunning aan

Wat?

Horeca-uitbaters die terrassen op stoepen en pleinen willen plaatsen vragen hiervoor een vergunning aan bij het gemeentebestuur.

De uitbater heeft de keuze om

 • zijn terras permanent op te stellen (omgevingsvergunning en vergunning voor een niet-seizoensgebonden terras nodig) 
  of
 • het terras enkel tijdens het terrasseizoen (van 1 maart tot 31 oktober) op te stellen. (vergunning voor een seizoensgebonden terras nodig)

Je kan als horeca-uitbater een uitgebreid terras zetten.

Voor wie?

Voor alle horeca-uitbaters

Voorwaarden?

 • Het terras (seizoensgebonden of niet-seizoensgebonden) mag pas opgesteld worden nadat je alle vereiste vergunningen en de omgevingsvergunning hebt. Een seizoensgebonden terras mag je pas opstellen in de week die voorafgaat aan het begin van het terrasseizoen.
 • De opstelling van het terras mag de vrije breedte van de evacuatieweg niet beperken en mag een vlotte evacuatie van het gebouw niet hinderen.
 • De minimumafstand tussen het terras en de rand van de rijweg is 1,50 meter. De doorgang is obstakelvrij en vrij van hoogteverschillen. Je moet ook een vrije hoogte behouden van 2,10 meter. 
 • De ondergrondse en bovengrondse hydranten, brandkranen, afsluiters, deksels van rioleringen, huisaansluitingsputjes, straatkolken, …, moeten altijd goed zichtbaar en bereikbaar zijn.
 • Je verwijdert je seizoensgebonden terras in de week die volgt na het einde van het terrasseizoen.
 • We kunnen bij manifestaties, kermissen of markten de tijdelijke verwijdering van het terras vragen.
 • De breedte van het terras moet beperkt worden tot de gelijkvloerse gevelbreedte van de eigen handelszaak.
 • Het terras mag niet verhoogd worden aangelegd.
 • Het terras moet voorzien zijn van windschermen aan de voorzijde en de zijkanten.

Alle uitgebreide voorwaarden vind je in het reglement.

Prijs?

 • enkel opgesteld binnen een periode lopende van 1 maart tot en met 31 oktober van het belastingjaar: (seizoensgebonden terras)
  • 13,40 euro per m² of begonnen m², met een minimum van 138 euro voor de straten van de eerste klasse
  • 9,70 euro per m² of begonnen m², met een minimum van 96,80 euro voor de straten van de tweede klasse

 • Voor de uitstalling, opgesteld binnen een periode lopende van 1 januari tot en met 31 december van het belastingjaar: (niet-seizoensgebonden terras)
  • 20,60 euro per m² of begonnen m², met een minimum van 207 euro voor de straten van de eerste klasse.
  • 13,40 euro per m² of begonnen m², met een minimum van 138 euro voor de straten van de tweede klasse

De klasse waartoe een straat behoort, is vastgelegd in een door de gemeenteraad vastgestelde rangschikkende tabel van de gemeentestraten.

De belasting wordt vastgesteld per m² of begonnen m² ingenomen oppervlakte van het openbaar domein en per periode. Bij het bepalen van de oppervlakte worden de ruimten voor ramen en deuren, afsluitingen of windschermen mee aangerekend. De belasting geldt niet voor oppervlakten waarvoor marktgeld of plaatsrecht betaald wordt.

Hoe?

Vraag online terrasvergunning aan

Hoe verder?

Als het aanvraagdossier volledig is, vragen we de nodige adviezen op. Daarna agenderen we het dossier op het college van burgemeester en schepenen.

Binnen 45 dagen vanaf de dag van de verzending van de volledige en correcte aanvraag, leveren we de vergunning al dan niet af.

Digitaal loket

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur