Terras buiten reguliere terraslijnen

Vraag online terrasuitbreiding aan

Wat?

Je kan als horeca-uitbater een uitgebreid terras zetten. Dit vraag je jaarlijks aan via het e-formulier.

Bekijk alle informatie over de terrasvergunning.

Voor wie?

Horeca-uitbaters in onze gemeente

Voorwaarden?

We vatten de belangrijkste elementen van de reglementen samen:

 • De mogelijkheid voor een uitgebreid terras geldt uitsluitend voor horecazaken (hotels, restaurants, cafés), niet voor nachtwinkels, telefoonwinkels, krantenwinkels,…
 • De extra terrasuitbreiding – buiten de bestaande terraslijn - moet zich situeren op openbaar domein onder beheer van het gemeentebestuur. We spreken hier over terrassen buiten de bestaande terraslijn, bijvoorbeeld op pleintjes, parkeerplaatsen,….
 • Elke aanvraag moet een duidelijk inplantingsplan bevatten, inclusief foto’s, alsook een beschrijving van de manier waarop het terras kwalitatief zal worden ingericht.
 • De terrasuitbreiding moet jaarlijks worden aangevraagd. Elke toelating geldt slechts voor één jaar. Elke toelating geldt voor de periode van 1 mei tot 30 september, of korter indien de uitbater dit wenst.
 • De breedte van het terras mag de gevelbreedte van het horecapand niet overschrijden.
 • Openbaar domein aan de overzijde van de straat komt niet in aanmerking.
 • Verlichting mag wel geplaatst worden – in de mate dat het vereist is voor het functioneren van het terras -, verwarmingsbronnen kunnen niet. Ook muziekboxen kunnen niet.
 • Inzake overkappingen zijn uitsluitend parasols toegelaten, geen zonneluifels of andere overkappingen.
 • Wanneer er geen parkeerplaatsen worden ingenomen voor de terrasuitbreiding, dan gelden de reguliere tarieven voor een terras op het openbaar domein, inclusief de bestaande betalingswijze. De vergoedingen voor de extra inname van parkeerplaatsen worden betaald bij de aanvraag. Je betaalt 150 euro per maand voor een parkeerplaats in de blauwe zone en 200 euro per parkeerplaats in zone 1 van het betalend parkeren.

Alle voorwaarden vind je in het reglement.

Prijs?

Het plaatsen van terrassen op het openbaar domein is onderworpen aan het reglement van de contantbelasting op de inname van gemeentelijke parkeerplaatsen voor terrassen of van het reglement van belasting op het uitstallen van koopwaren, voorwerpen en terrassen.

Uitbreiding terrassen, zonder inname parkeerplaatsen

 • enkel opgesteld binnen een periode lopende van 1 maart tot en met 31 oktober van het belastingjaar:
  • 13,40 euro per m² of begonnen m², met een minimum van 138 euro voor de straten van de eerste klasse
  • 9,70 euro per m² of begonnen m², met een minimum van 96,80 euro voor de straten van de tweede klasse

 • Voor de uitstalling, opgesteld binnen een periode lopende van 1 januari tot en met 31 december van het belastingjaar:
  • 20,60 euro per m² of begonnen m², met een minimum van 207 euro voor de straten van de eerste klasse.
  • 13,40 euro per m² of begonnen m², met een minimum van 138 euro voor de straten van de tweede klasse

De klasse waartoe een straat behoort, is vastgelegd in een door de gemeenteraad vastgestelde rangschikkende tabel van de gemeentestraten.

De belasting wordt vastgesteld per m² of begonnen m² ingenomen oppervlakte van het openbaar domein en per periode. Bij het bepalen van de oppervlakte worden de ruimten voor ramen en deuren, afsluitingen of windschermen mee aangerekend. De belasting geldt niet voor oppervlakten waarvoor marktgeld of plaatsrecht betaald wordt.

Uitstalling terras met inname parkeerplaatsen

 • 166,90 euro per parkeerplaats per maand voor parkeerplaatsen gelegen in de blauwe zone
 • 222,50 euro per parkeerplaats per maand voor parkeerplaatsen gelegen in zone 1 (Graaf De Broquevillestraat, Laar, Lakenmakersstraat, Santo Tomasplein, gedeelte Corbiestraat tussen Rondplein en Baron van Eetveldeplein, Boerenkrijgstraat, Statiestraat, Markt nr. 2 tot en met Markt nr. 20, Boomgaardstraat en verbindingsweg tussen Statiestraat en Corbiestraat, Molenstraat)

Hoe?

Vraag online terrasuitbreiding aan

Hoe verder?

Als het aanvraagdossier volledig is, vragen we de nodige adviezen op. Daarna agenderen we het dossier op het college van burgemeester en schepenen.

Binnen 45 dagen vanaf de dag van de verzending van de volledige en correcte aanvraag, leveren we de vergunning al dan niet af.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten