Tegemoetkoming ziekenfonds grabbelpasactiviteiten

Wat?

Sommige ziekenfondsen geven een tegemoetkoming als je deelneemt aan een kamp (grabbelpas, jeugdkamp, speelplein, sportkamp) en lidgeld betaalt bij inschrijving in een sportvereniging of sportles sportdienst.

  • Jaarlijkse tegemoetkoming bij inschrijving in een sportvereniging, sportcentrum of sportdienst
  • Tegemoetkoming bij deelname aan Grabbelpas, sport- en jeugdkampen, speelpleinwerking, openluchtklassen

Voor wie?

  • Deelnemers grabbelpas, wekelijkse sportlessen, speelpleinwerking, kampen
  • Lidgeld jeugd- en sportverenigingen

Hoe?

  1. Bezorg het attest aan je ziekenfonds voor de betaling.
  2. Lukt het digitaal aanvragen niet, neem dan contact op met de dienst jeugd en sport
Adres
Sporthal Den Uyt Rode-Kruislaan 20 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Welkom zonder afspraak: 9 tot 12 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur