Teeltschade na onweer of storm

Vraag schadevergoeding online aan

Wat?

Je kan de gemeentelijke commissie voor vaststelling van schade laten bijeenroepen als er schade is aan land- en tuinbouwteelten na onweer of storm die de bedrijfsinkomsten aanzienlijk verminderen. De schade moet veroorzaakt zijn door weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter. Het gemeentebestuur beslist aan de hand van de voorwaarden of de commissie bijeen komt.

Voor wie?

Elke beroepslandbouwer die

 • door extreme weersomstandigheden schade aan land- en/of tuinbouwteelten opliep 
  en
 • een brede weersverzekering heeft.

Voorwaarden?

 • Je hebt minstens 25% van je totale teeltareaal verzekerd.
 • Je bevindt je niet in een moeilijke financiële of economische situatie.
 • Verzamel zelf volgende documenten als bewijsstuk op het ogenblik dat de teeltschade zich voordoet:
  • foto’s (is essentieel)
  • facturen
  • bestekken
  • leveringsnota/weegbonnen
  • verslag van privé-deskundige

Hoe?

Je vraagt de schadevergoeding aan via de website van het Rampenfonds.

Reglement?

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten