Taalcoach basisonderwijs

Wat?

De taalcoach ondersteunt de basisscholen in onze gemeente met de begeleiding van taalzwakke en anderstalige leerlingen. De taalcoach werkt aan professionalisering op maat rond vijf thema's:

 • meertaligheid
 • lees- en taalonderwijs
 • kwaliteitsvolle interactie
 • differentiatie
 • taalbeleid

Voor wie?

Alle scholen en onderwijspartners in onze gemeente kunnen een beroep doen op de taalcoach.

Leerkrachten

 • Alle vragen over taal-stimulerend lesgeven (lezen, schrijven en mondelinge taalvaardigheid) zijn welkom, over alle leerlingen met een taalachterstand.
 • De taalcoach biedt hulp bij een warm onthaal van anderstalige nieuwkomers.
 • De taalcoach geeft praktische tips die je direct in de klas kunt gebruiken.
 • De taalcoach helpt bij het zoeken en ontwikkelen van ondersteunende materialen.

Zorgcoördinatoren en zorgleerkrachten

 • De taalcoach biedt hulp bij het inschatten van de beginsituatie van anderstalige leerlingen.
 • De taalcoach helpt bij het opstellen van een handelingsplan op maat.

Directies

 • De taalcoach begeleidt scholen bij het opstellen van een (deel)taalbeleid.
 • De taalcoach helpt bij het versterken het beleidsmatig werken rond taal door: visievorming, beginsituatie-analyse, doelen en acties opstellen, evalueren, …

Gezinnen

 • De taalcoach begeleidt taalarme en meertalige kinderen en hun ouders bij het zoeken van geschikte boeken en spelletjes in de bibliotheek.

Prijs?

Gratis

Hoe?

Neem contact op met de taalcoach via de bib.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten Nationale Feestdag
Morgen
Gesloten