Subsidie wijk- en buurtfeest

Dien je aanvraag online in via de Evenementenkluis

Wat?

Het gemeentebestuur heeft een eigen subsidiereglement voor wijk- en buurtfeesten. Daarmee erkennen we het belang – en willen we dit ook ondersteunen – van een hecht sociaal weefsel in onze straten, wijken en buurten.

Een wijk- of buurtfeest waarop alle inwoners welkom zijn, belonen we met een maximumbedrag van 125 euro. Hiermee kan een gedeelte van de organisatiekosten worden gedekt.

Voor wie?

Onze inwoners

Voorwaarden?

  • Het wijk- en buurtfeest moet zich richten tot alle inwoners van minstens twee straten of alle inwoners van minstens twintig huizen die een aaneengesloten geheel vormen. Als een buurt een ruimtelijk geheel vormt, moeten alle inwoners van deze buurt bij het wijk- en buurtfeest betrokken worden.

  • Privéfeesten, familiefeesten, feesten van vzw's, vennootschappen of verenigingen met een ander hoofddoel dan het bevorderen van de sociale contacten binnen een buurt, activiteiten met winstoogmerk, schoolfeesten en feesten met een politiek, religieus of filosofisch karakter zijn uitgesloten.

  • Een buurt kan maar één keer per jaar een subsidie krijgen.

  • Dien de subsidieaanvraag minstens één dag voor het wijk- en buurtfeest in via de Evenementenkluis. De termijn voor de aanvraag voor deze subsidie staat los van overige deadlines in de Evenementenkluis.

  • Voor de uitbetaling van de subsidie moeten de organisatoren, uiterlijk twee maanden na het wijk- en buurtfeest, een verklaring op erewoord indienen in de Evenementenkluis  dat zij aan alle voorwaarden voldoen voor de subsidie wijk- en buurtfeesten  .  

Hoe?

Dien je aanvraag online in via de Evenementenkluis

Hoe verder?

We houden je verder op de hoogte van je aanvraag via de Evenementenkluis.

Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten